Stichting Rotterdam en de Mariniers

Een unieke band
Mariniers en Rotterdammers, Rotterdammers en mariniers: een hechte relatie door wederzijdse sympathie. Er is geen stad in Nederland waar de band tussen de bevolking en een krijgsmachtonderdeel zo hecht is als in Rotterdam. Zeesoldaten doen hun intrede in Rotterdam bij de oprichting van het Korps Mariniers in 1665. Zij vormden de kern van de bemanning van in Rotterdam - in het Boerengat tussen Admiraliteitskade en 's-Lands Werf - gebouwde vlaggenschepen van admiraals zoals Michiel de Ruyter.

Een eigen marinierskazerne kreeg de stad in 1817. Al bijna twee eeuwen, met enkele onderbrekingen, hebben de mariniers hun thuisbasis in Rotterdam. Vooral voor de Tweede Wereldoorlog waren mariniers een markant onderdeel van het straatbeeld. Tijdens de strijd om Rotterdam in mei 1940 verwierven de mariniers veel sympathie en dankbaarheid door hun bijdrage aan de verdediging van de stad.

Spontane dank
Toen mariniers in 1945 deel gingen uitmaken van de Nederlandse krijgsmacht in het voormalig Nederlands-Indië kwam in Rotterdam spontaan de gedachte op "iets terug te doen" en werd door het inmiddels in 1946 opgerichte Comité Rotterdam en de Mariniers sportmateriaal, muziekinstrumenten, lectuur, ontspanningsmateriaal, kantinewagens etc. naar de Nederlandse mariniers op Oost-Java gezonden.

Het vervolg
Later werd het initiatief geformaliseerd met de oprichting van de Stichting Rotterdam en de Mariniers. Doelstelling van deze stichting is het bevorderen van de goede verstandhouding tussen Rotterdammers en mariniers, gekoppeld aan het uiten van Rotterdamse appreciatie aan het Korps.

Eén van de eerste wapenfeiten was het bijeenbrengen van fondsen voor de realisering in 1963 van het Mariniersmonument van de hand van beeldhouwer Titus Leeser op het Oostplein. Sindsdien vindt hier jaarlijks op de Korpsverjaardag, 10 december, de ceremonie ter herdenking van door oorlogsomstandigheden omgekomen mariniers plaats.

De Stichting heeft daarnaast met behulp van bevolking, bedrijfsleven en vooral "Rotterdamse" fondsen belangrijke bedragen weten te vergaren, waarmee vele projecten in het kader van de doelstelling zijn gerealiseerd.