Disclaimer

Hoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld, kan Stichting Rotterdam en de Mariniers geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van eventueel op de pagina's van deze website voorkomende onjuistheden en onvolkomenheden.