Marinierskapel der Koninklijke Marine

Tamboers en Pijpers
In 1665, hetzelfde jaar dat het Korps Mariniers werd opgericht, kwam de eerste tamboer officieel in dienst bij de Nederlandse zeemacht. In 1699 deden de pijpers hun intreden bij het Korps Mariniers. Ze hadden 3 fluiten in een verschillende stemming. Deze werden meegevoerd in een koperen fluitenbuis die aan de koppel hing. Deze buis is nog steeds onderdeel van het hedendaagse galatenue. De trommelslager en pijper aan boord hadden een dubbelfunctie als scheepstrompetter en waren dus ook belast met het geven van signalen.

In 1902 kreeg kapitein der mariniers G.A. Linckers opdracht een lichtere uitrusting voor de Tamboers en Pijpers te ontwerpen. Pas in 1983 is de Des-fluit die tot dan werd gebruikt, vervangen door de huidige C-piccolo. Bij het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden in 1814 werden op verzoek van Koning Willem I door Rauscher een aantal militaire signalen in notenschrift vastgelegd. Deze signalen worden vandaag de dag nog als ceremonieel uitgevoerd.

De Tamboers en Pijpers zijn bij de Koninklijke Marine altijd een begrip geweest. Iedere marineman of -vrouw heeft op hun muziek leren marcheren. Nog steeds lopen de Tamboers en Pijpers aan het hoofd van een gewapende troep om de vermoeide marinemensen even op te peppen bij een mars door de stelling. De ruggen worden dan weer gerecht en er wordt weer veerkrachtiger gelopen.

Behalve muzikant zijn zij ook militair. Net als iedere andere marinier krijgen tamboers en pijpers eerst een basisopleiding, later gevolgd door een vakopleiding.

Tegenwoordig zijn de Tamboers en Pijpers onlosmakelijk verbonden met de Marinierskapel. Zij zorgen mede voor die typische sound van de kapel bij gezamenlijke optredens tijdens marsen en taptoes.

De Marinierskapel der Koninklijke Marine
De Marinierskapel is het veelzijdige, muzikale visitekaartje van de Koninklijke Marine. Dit harmonieorkest wordt gevormd door 54 beroepsmusici die zowel in orkestverband als in ensemblevorm optredens verzorgen in binnen- en buitenland.

De primaire taak van de Marinierskapel is het muzikaal opluisteren van militair ceremonieel voor het Koninklijk Huis, de Koninklijke Marine of Defensie in het algemeen. Voorbeelden hiervan zijn: 
- erewachten bij ontvangst van staatshoofden of ambassadeurs
- herdenkingen
- beëdigingen
- commando-overdrachten
- doop van marineschepen    

Sinds de oprichting in 1945 is de Marinierskapel bij het grote publiek vooral bekend geworden door de vele succesvolle concerten, radio- enConcert Marinierskapel televisieoptredens, plaat- en cd-opnames en taptoes. Regelmatig werken nationale en internationale solisten hier aan mee.

De eigen 'sound & drive' van het orkest is kenmerkend en legendarisch in de internationale militaire muziekwereld. Hierdoor is de kapel ook over de landsgrenzen een graag geziene gast. Naast in bijna alle Europese landen, heeft de Marinierskapel ondermeer opgetreden in de Verenigde Staten, Rusland, Japan, de Nederlandse Antillen en Dubai. De jaarlijks terugkerende Nationale Taptoe, de opening van de Staten-Generaal op Prinsjesdag en de Korpsconcerten in concertgebouw De Doelen te Rotterdam vormen de hoogtepunten in eigen land.

Bron: Mariniersmuseum der Koninklijke Marine

Voor meer informatie: www.marinierskapel.nl