Projectoverzicht

.

Inrichting Mariniersmuseum

Inrichting Mariniersmuseum

Het Mariniersmuseum is jaren gevestigd geweest in het Hulstkamp-gebouw. Door onder andere plaatsgebrek moest echter gezocht worden naar een andere locatie. Nadat de Koninklijke Marine had besloten om de oude koopmanshuizen aan de Wijnhaven naast het Witte Huis te verkrijgen en daar het museum te vestigen, heeft de stichting zich ingezet om de inrichting van het museum te financieren, daar de Koninklijke Marine niet meer over de middelen daarvoor beschikte. Dit is het grootste project van de stichting ooit.

Door o.a. het organiseren van evenementen voor potentiële sponsors met steun van de Koninklijk Marine zoals de Van Ghentkazerne, de Marinierskapel der Koninklijke Marine en varende eenheden werd uiteindelijk 1,5 miljoen gulden opgehaald bij het Rotterdamse bedrijfsleven en fondsen. Op 10 december 1995 werd het nieuwe museum feestelijk geopend door Z.K.H. Prins Bernhard.

Toestemming voor deelname aan de Sponsorloterij zorgde de afgelopen jaren voor een forse stroom middelen. Deze middelen worden beheerd door de stichting. Op verzoek van het museum worden fondsen beschikbaar gesteld voor aankopen en schoolprojecten.

Mariniersmonument Oostplein

Mariniersmonument Oostplein

In 1962 werd door de stichting Monument Korps Mariniers, voortkomende uit het Comité Rotterdam en de Mariniers, het initiatief genomen het zo nauw met Rotterdam verbonden Korps een monument te schenken. Dat is het monument "De Marinier" geworden op het Oostplein. Het monument werd ontworpen door Titus Leezer.

In loop der jaren heeft de stichting de nodige activiteiten ontplooid om te voorkomen dat het monument door bebouwing van het plein in verdrukking zou komen. Het Korps Mariniers is immers heel nauw met het Oostplein verbonden: tot het bombardement van de meidagen in 1940 stond de marinierskazerne aan het Oostplein. Om die verbondenheid te benadrukken werd op initiatief van onze stichting de verlichting van het monument verbeterd en werd een messing plaquette op de plek waar de ingang van de voormalige Oostpleinkazerne was gesitueerd, aangebracht.

Een onderdeel van het monument is een lage muur waarop de krijgsverrichtingen, zoals die op het vaandel van het korps zijn vermeld, zijn weergegeven. Onlangs is hieraan een inzet tijdens een vredesmissie toegevoegd.

Bij het monument wordt jaarlijks op de korpsverjaardag, 10 december, een herdenking gehouden voor alle gevallen mariniers waar ook ter wereld "Qua Patet Orbis".

Sportdag

Sportdag

Om ook jongere Rotterdammers met het Korps in contact te brengen, worden sinds 1998 jaarlijks binnen de Van Ghentkazerne sportdagen gehouden, waaraan sportploegen van deelgemeenten, het stadhuis, de mariniers, de Erasmus Universiteit, het Havenziekenhuis, Rotterdamse bedrijven etc. met veel enthousiasme deelnemen. De organisatie gebeurt in samenwerking met de staf van de kazerne en de Gemeente Rotterdam.

Overige projecten

Overige projecten

In de loop der jaren heeft de stichting steun verleend aan nauw aan het korps gelieerde organisaties zoals het Contact Oud Mariniers (COM), de Rotterdamsche Studenten Schietvereniging "de Schutterij", de Royal Marines en de Vrienden van het Mariniersmuseum.

De steun bestond respectievelijk uit bijdragen voor de viering van lustra, aanschaf van ceremonieel tenue, een opknapbeurt van hun monument en bijdragen aan de wervingsacties voor nieuwe leden. Daarnaast heeft de Stichting enige malen een deel van de aanloopkosten voor het opnemen van nieuwe cd's voor de Marinierskapel ter beschikking gesteld, actie gevoerd voor de aanschaf van nieuwe concertbaadjes voor de kapel en voor het naar Rotterdam halen van de Nationale Taptoe, gezien de sterke banden van de kapel met dit evenement.

De stichting heeft ook bijgedragen om de uitgave te verwezenlijken van het boek " De Marinierskazerne van Rotterdam"  door de heer J.W. van Borselen.

Tot slot ondersteunt de Stichting, in combinatie met de Van Ghentkazerne, de Sinterklaasviering in de Mytylschool "De Brug" te Rotterdam.